De 6 grote voordelen van Cloud computing


Frank Van Baelen - Geplaatst op 11 februari 2019

Werken in de Cloud is meer dan het overwegen waard. Zo biedt Cloud computing een heel aantal voordelen ten opzichte van een traditionele fysieke set-up.

1. Veilig

Allereerst is werken met een betrouwbare private Cloud provider altijd veiliger dan een lokale set-up, hoe contradictorisch dit ook klinkt. Wil je je eigen lokale set-up even goed beveiligen, zal je veel meer inspanningen moeten doen dan een Cloud provider die zijn servers meteen voor meerdere organisaties tezamen kan beveiligen en kan genieten van allerlei schaalvoordelen.

Een veilige set-up is ook afhankelijk van updates tegen de nieuwste bedreigingen van buitenaf. Dit vraagt know-how die je Cloud computing partner kan bieden zonder dat jij extra mankracht moet inzetten.

2. Schaalbaar

Bij een vaste set-up koop je een bepaald systeem op basis van een inschatting van wat je de komende vijf jaar aan hard- en software zal nodig hebben. Maar technologie verandert elke dag dus is het moeilijk om een juiste inschatting te maken. Wanneer je gebruik maakt van de Cloud kan je op elk moment je computerkracht of opslagruimte aanpassen aan de veranderde realiteit.

Net zoals een stopcontact waar je steeds precies de stroom uithaalt die je nodig hebt om je apparaten te doen werken. Een lokale set-up daarentegen zal eerder functioneren als een stroomcentrale die altijd evenveel stroom produceert om zeker de hoeveelheid te kunnen leveren die jij op een piekmoment nodig hebt. En dan betaal je dus ook voor het teveel aan stroom of in dit geval het te veel aan ruimte en rekenkracht.

3. Flexibel

Werken in de Cloud geeft jouw organisatie een enorme flexibiliteit. Een fysieke server heeft veel geld gekost en zal dus zijn tijd uit doen met de ruimte die je beschikbaar hebt, want je set-up wijzigen betekent opnieuw een grote investering. Bij Cloud computing kan je probleemloos van set-up veranderen en mocht dat ooit nodig zijn kan je zelfs vlot van de ene Cloud partner naar de andere overschakelen.

Op die manier hebben wijzigingen in je organisatie amper een impact op je IT-infrastructuur en heb je gegarandeerd steeds voldoende ruimte en rekenkracht voorhanden.

4. Gespreide kost

Een eigen server is meteen een dure aankoop, ook al weet je niet hoe je bedrijf er over drie of vijf jaar zal uitzien. De kans is groot dat je teveel betaalt. Als je voor Cloud computing kiest, krijg je elke maand een factuur die je als kost kan inboeken. Op die manier spreid je de kost over meerdere jaren en kan het maandelijkse bedrag met jouw bedrijf groeien of dalen al naargelang je noden.

5. Ver, maar toch dicht bij

De Cloud is voor jou misschien een ver-van-je-bed show. Het is uiteindelijk iets virtueels en ongrijpbaar. Daarom wil Benison als jouw Cloud computing partner een unieke positie innemen en je als partner ondersteunen in al je IT-noden. Onze persoonlijke aanpak zorgt voor een gevoel van nabijheid zodat je weet dat je op ons kan rekenen bij vragen of mocht het toch mis gaan.

6. Future Proof

Cloud computing is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De Cloud is voortdurend in evolutie, zeker naarmate meer en meer organisaties gebruik maken van deze manier van werken. De technologische vooruitgang gaat zo hard dat je met een lokale set-up nooit aan dat tempo kan mee groeien.

Rest ons enkel nog de vraag wanneer ook jij overstapt naar Cloud computing?

Remote Office

Eens praten over Cloud computing?

Benison bekijkt steeds op maat van jouw organisatie hoe Cloud computing je vooruit kan helpen en welk pakket het beste bij je past.